Vi opholder os meget i vores hjem, og derfor er det vigtigt med et godt indeklima. Måske du ikke tænker over det i det daglige, men indeklimaet har stor betydning for din sundhed og dit velbefindende. Derfor er det essentielt at få styr på det, og få skabt et godt og sundt indeklima. Her får du tre tips til, hvad du blandt andet kan gøre for at få et bedre indeklima.

Udluftning og ventilation

Det er vigtigt med god udluftning og ventilation. Det spænder bredt med, hvordan det kan og skal gøres. De kendte råd om at lufte ud flere gange dagligt og bruge emhætten kender de fleste, men en god ventilation ved dit tag er også helt essentielt, da det netop er her fugten bliver ledt væk fra eksempelvis emhætte og badeværelse. Derfor kan det være godt at tjekke op på dette, og se efter eksempelvis udluftningshætte.

Hav en stabil temperatur

Med store udsving i indendørstemperaturer, kommer der også et ustabilt indeklima. Derfor er det sundt at holde den samme temperatur i alle rum, og undgå at regulere det for meget og for ofte. Det gælder både, hvis du har radiatorer og gulvvarme. For lave temperaturer er hverken godt for dig eller dine møbler, da der let opstår kondens heraf, som får luftfugtigheden til at stige. Ønsker du derfor et koldt soveværelse, kan du med fordel lufte ud inden du går i seng.

Rengøring

En god rengøring er også med til at sikre et godt indeklima. For meget støv og skidt viser sig også ved symptomer hos særligt astma- og allergiramte personer. Derfor er det vigtigt med et rengjort hjem, så luften er ren og sund. Her er det også af betydning, hvilke rengøringsmidler du bruger, både hvis du lider af allergi eller astma, men også generelt.