Måske går du med en forestilling om, at du i forvejen ved, hvad alkoholmisbrug indebærer, og hvorfor det rammer. Den forestilling er meget udbredt hos de fleste danskere, men i virkeligheden tyder meget på, at de fleste har en meget fasttømret forestilling om, at alkoholmisbrug primært rammer en bestemt stereotyp gruppe af mennesker. Det er en stereotypisering, der betyder, at mange går rundt og tænker, at de og deres nærmeste ikke selv er i risiko for at blive alkoholafhængige. Til gengæld viser realiteterne, at den alkoholiske stereotyp er en decideret skævvridning af de virkelige forhold, fordi alle og enhver kan opleve alkoholisme og få brug for professionel Alkoholbehandling

Søg professionel hjælp til behandling og rådgivning 

Når vi sammen bliver bedre til at anerkende alkoholisme som en sygdom, viser vi også hinanden indirekte, at sygdommen skal bekæmpes ved hjælp af behandling og kyndig rådgivning på området. Alkoholisme kan sjældent kureres alene og ved egen hjælp, fordi misbruget ofte netop finder sted i det skjulte, når personen er alene. Selvom misbrugeren har et solidt og støttende bagland, skal alkoholisme bekæmpes med de rette professionelle redskaber, som behandlere er specialiseret i at anvende på et behandlingscenter for alkoholmisbrugere. En stor del af behandlingen er tilrettelagt og tilpasset efter den enkeltes behov, så behandlerne fokuserer på at adskille misbruget som sygdom fra personen inde bagved, som er ramt af misbruget. Det er en vigtig skelnen for både misbrugeren og de pårørende, fordi misbruget ofte får personen til at sige og udvise adfærd, som vedkommende hverken ønsker eller mener. 

Alle sygdomsforløb og behandlinger tager tid 

Ligesom de fleste andre alvorlige sygdomme, er det vigtigt at huske på, at alkoholisme tager tid at blive fri for. Selvom sygdommen bliver bekæmpet, og hverdagen igen kommer op at køre, er der som flere andre sygdomsforløb risiko for tilbagefald. Her er det vigtigt, at italesætte, at selvom behandlingsforløbet får sin ende, så er man så eksmisbruger og som bagland til en eksmisbruger nødt til at stå sammen om at holde tilbagefald på afstand i fremtiden. Af den årsag er behandlingsforløb skræddersyet personligt til en den enkelte, hvor der bliver sat fokus på, hvordan man bedst forsøger at undgå tilbagefald. Behandlingens tempo er altafgørende for, hvordan alkoholmisbrugeren tager imod behandlingen både fysisk og mentalt, og det er oft især det mentale aspekt, der kræver stor tålmodighed, fordi helingsprocessen for nogle kan være mere tidskrævende end for andre. Den skræddersyede behandling tager højde for den enkelte, for ingen sygdomsforløb er ens – heller ikke når det kommer til alkoholmisbrug.