Skal dig og din tidligere partner skilles, og vil I gerne have at hele processen kommer til at foregå så smertefrit som muligt for hele familien? Det kan især være en god ide at have fokus på at gøre skilsmissen til en neutral ting, hvis du har små børn, som pludselig bliver en del af det hele. Som forælder kan du gøre rigtig meget for, at dit barn kommer lettere igennem skilsmissen. Det vigtigste er, at du er bevidst om hvordan, skilsmissen ses med barnets øjne, for så kan du handle ud fra det.

Hav fokus på barnet

Selvom det sikkert virker nemmere sagt end gjort, er det rigtig vigtigt, at du har fokus på dit barn. I den ideelle skilsmisse er dit barn i centrum, og du vil hele tiden kunne have dit fokus på barnets behov. Ideelt set skulle du hele tiden handle ud fra, hvad der var bedst for barnet. Det er faktisk utrolig vigtigt, at barnet får den hjælp, han eller hun skal bruge, så barnet kan lære at tackle sin nye hverdag bedst muligt.

Skilsmisse er ofte en lang proces

Ofte er en skilsmisse desværre en langvarig og træls proces. Dit barn vil ikke automatisk blive glad igen, når det har vænnet sig til, at mor og far har hver deres adresser. Husk at selvom dig og din tidligere partner har nemt ved at komme videre og finde nye spændende partnere, kan dit barn det ikke så nemt. Det vil for ham eller hende tage lang tid at vænne sig til den nye livssituation.

Barnet forstår ikke, at familien ikke vil samles igen

Ofte kan det desværre være rigtig svært for barnet at forstå, at familien ikke vil komme til at samles om en hverdag igen, som I gjorde før skilsmissen. Selvom dig og din tidligere partner har det bedre hver for sig, kan det være svært for barnet at forstå dette. Det vil komme til udtryk i barnet som en smerte, der ikke lige kan fjernes. Dit barn bliver pludselig nødt til at navigere et helt nyt liv, hvor han eller hun er et delebarn, som skal bruge sin tid i to forskellige hjem – og altså ikke i den sikre base, barnet kender.

Tag dit barn alvorligt

Selvom dit barn måske er for lille til helt at forstå, hvad der foregår omkring dem, skal du stadig tage dem alvorligt, når de fortæller dig ting om skilsmissen eller om far eller mor. Når du tager dit barn alvorligt, vil du hjælpe dit barn til at acceptere, at en skilsmisse også kan være en krise for barnet. Og en krise skal tages alvorligt – uanset alder. På den måde kan krisen og sorgen over, at I ikke vil blive en familie igen blive bearbejdet på en god måde.

Spørg mere ind til dit barn

Ofte ved et barn ikke, hvad det skal føle i forskellige situationer. Her kan det være smart at snakke med barnet og spørge ind, så han eller hun bedre kan forstå sine følelser på en god måde.